Her er svaret:

Kunst øker lære- og prestasjonsevnen. Kunst gjør mennesker smartere.

Den britiske professoren Ann Bamford har siden 2004 sammenliknet statistikk fra mer enn 60 land og brukt resultater etter «case-studier» fra 35 land.

Funnene er klare: Elever som har tilegnet seg kunnskap gjennom kunst og kultur oppnår bedre skoleresultater enn elever uten slik erfaring. Skoleelever som lærer om kunst og kultur oppnår bedre karakterer i alle fag.

Lærere med solid kunstfaglig kompetanse bidrar dessuten til økt selvtillit og mindre fravær hos elevene.

Virker på ulike måter

Ulike kunstaktiviteter stimulerer ulike nettverk i hjernen. Effekten på innlæringsevnen er avhengig av om kunstformen som utøves er visuell, musikalsk eller språklig.

Et barns læringsevne utvikles derfor på forskjellige måter, avhengig av om barnet spiller teater, maler eller spiller et instrument.

Musikalsk trening forbedrer for eksempel barns språklige utvikling ved at deres evne til å lære seg å lese øker og ved at de kan ta til seg en større mengde muntlig informasjon.

Billedkunst kan ha en positiv effekt på barns kreative tenkemåte. Barn som deltok i et billedkunstprogram i fem måneder økte sin evne til å tenke originalt og være mer

effektive innenfor andre områder enn barn som ikke deltok i programmet.

Kunstens egenverdi

Like viktig er selvsagt kunstens egenverdi. Den ligger først og fremst i den kunstneriske prosessen og i opplevelsen, ved at den skaper mening, utfordrer og utvikler oss og gir oss andre perspektiver.

Dette kaller vi kunstens egenverdi.

Begrepene «kunst» og «kultur» blir ofte brukt om hverandre, til tross for at de på mange måter er rake motsetninger. For å forstå og diskutere kunstens egenverdi er det derfor viktig samtidig å forstå den viktige forskjellen på disse begrepene.

Kultur kan defineres som det åndelige fellesskap av ideer, verdier og normer som uttrykker et samfunns identitet og som bidrar til å holde oss sammen som folk.

Kunsten skal tvert imot flytte seg ut av det etablerte samfunnet – altså kulturen – for å utfordre og stille spørsmålstegn ved samtidens politikk og normer. Dette utenforskapet gir oss nye perspektiver og ståsteder.

Der kulturen skal bidra til et samfunns trygghet, identitet og integrering, skal altså kunsten, ved sitt utenforskap, gjøre oss kritiske og innovative. Kunsten jobber dermed for demokratiet og er en viktig forsikring mot vanetenkning.

Les om våre konserter denne høsten her.

Med abonnement på våre konserter planlegger du regelmessige kunstopplevelser gjennom en hel sesong.

Personvern og cookies

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.